Bút thử nước TDS-3 tặng kèm bao da 34.400VNĐ

Mô tả sản phẩm

  • Kiểm tra hiệu suất của bộ lọc nước của bạn
  • Kiểm tra nồng độ chất rắn hòa tan hoặc chất lượng nguồn nước bất kỳ (giúp xác định xem nước có đủ điều kiện để sử dụng hay không)
  • Xác nhận nguồn nước uống của bạn là ở mức an toàn (TCVN 6096:2004 Đối với nước uống đóng chai)
  • Tổng chất rắn hoà tan (TDS) nhỏ hơn hoặc bằng 500 mg/Lít = 500 ppm là mức có thể sử dụng được)
  • Đo TDS (Tổng số chất rắn hòa tan) cấp cho ứng dụng liên quan

Giá tham khảo: 34.400 VNĐ