GÀ BÔNG TẬP LỰC – 50.000 đ

Mô tả sản phẩm

  • GÀ BÔNG TẬP LỰC
GIÚP CHIẾN KÊ TẬP LUYỆN. RA NHỮNG CÚ ĐÒN UY LỰC
Giá tham khảo: 50.000 VNĐ