PHỤ KIỆN TÍCH HỢP THÊM CHUÔNG CỬA B68A 151.200 VNĐ

Mô tả sản phẩm

  • Chuông sử dụng nguồn điện 220 V, Tần số: 50 Hz
  • Tự chọn kiểu chuông báo khách ( 35 kiểu chuông) nhấn nút trên chuông
  • Khoảng cách phát sóng 30 – 40 m xuyên vật cản
  • Tần số phát & nhận sóng: Tất cả sóng RF 433Mhz

Giá tham khảo: 151.200 VNĐ