RELX4 Thế Hệ 1 Lưu Trữ Hút Từ Thế Hệ Thứ Hai Túi Lưu Trữ Phổ Thông Thế Hệ Thứ Ba Relx4 Nắp Bảo Vệ Di Động Không Giới Hạn Thế Hệ Thứ Tư 304.000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

  • Được giới thiệu bởi người quản lý! Được giới thiệu bởi người quản lý!
  • Đây là một túi ổ lưu trữ di động rất!
  • Nó sử dụng một kiểu dáng từ tính rất phổ biến.
  • Chất liệu là vải, và hình thức rất đơn giản và không khí.
  • Không cần phải CuộN xuống, chỉ cần chọn nó!

Giá tham khảo: 304.000 VNĐ