Viên uống cải thiện vòng 1 Đào Thi 330.000VNĐ

Mô tả sản phẩm

  • MẶC BRA BIẾT CẢM GIÁC CHẬT
  • – Chuyện hơi tế dị tý, nhưng Đào Thi biết là đôi khi kích cỡ của v1 nhỏ quá , mặc áo sẽ không được cúp áo hay bị tuột dây , lệc dây áo , lúc nào cũng thấy lỏng tèo tèo đúng không các nàng .
  • -Vấn đề khó khăn muôn thuở này cứ dùng viên uống và kem bôi đào thi là êm hết .

Giá tham khảo: 330.000 VNĐ